KOKOUSKUTSU


___________osakaskunnan (ent. kalastuskunta) (RN:o ___:___:876:___) varsinainen kokous pidetään __.__.200_ Kokouspaikka:__________________________alkaen kello_______. Kokouspaikan osoite:_________________
________________________________________________________________________________________

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan säännöissä määrätyt varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat, sekä käsitellään osakaskunnan säännöt. Säännöt ovat nähtävillä ennen kokousta kunnanviraston ilmoitustaululla  __.__ 200_ alkaen. Osakaskunnan kokoukselle ei sääntöjen mukaisessa määräajassa ole saatettu ratkaistavaksi muita asioita.

Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä puheenjohtajalla 7. Päivästä kokouksesta ja pidetään nähtävänä, kunnes 60 päivää kokouksesta on kulunut. Yksittäiset päätökset toimitetaan kirjeitse asianosaisille ja niille joiden etua asia saattaa koskea.

Jatkossa uusien sääntöjen mukaan kokouskutsu julkaistaan paikallisesti yleisesti leviävässä sanomalehdessä, mutta ne osakkaat jotka haluavat jatkossa kokouskutsun kirjeitse, tulee heidän ilmoittaa asiasta hoitokunnalle kirjeitse ______________ mennessä, osoitetietojen päivitysvastuu kuuluu myös jatkossa osakkaalle. Kesällä on tarkoitus järjestää talkoita, joten ilmoittautukaa samalla mukaan.


____ päivänä ___________ kuuta 200_


HOITOKUNTA