POHJOIS-KYMENLAAKSON JÄRVET

 

            1. Vuohijärven viehekalastusalue           2. Karijärven viehekalastusalue,   

            3. Niska-Suolajärven viehekalastusalue 4. Pyhäjärven viehekalastusalue

            5. Iitin viehekalastusalue                        6.Valkealan-Utin viehekalastusalue

Pohjoisen Kymenlaakson useimpiin isoihin järviin on istutettu taimenen ohella järvilohta, joka menestyy alueen vesissä. Kari-, Vuohijärvessä ja niiden alapuolisissa vesistöissä on hyvät siikakannat. Kuhakanta on nousussa muun muassa Pyhäjärvellä, Lappalanjärvessä ja Rapojärvessä.

Vuohijärvi on Kymenlaakson suurin, syvin ja luultavasti kalarikkain järvi. Järveen istutetaan vuosittain huomattavat määrät järvilohta ja taimenta. Kesäisin jalokalaa tavoitellaan syvältä, jopa 15-25 metristä, ja varsinkin salakka- ja muikkuraksit ovat osoittautuneet hyviksi pyytäjiksi. Syksyllä vesien viiletessä kalat nousevat pintavesiin ja silloin niitä kalastetaan sivulle vetävien plaanareiden perässä tulevilla vetopelleillä (mm. Ismo Qvack 7-10 cm) tai pienehköillä vaapuilla (mm. seniorit 5 cm).  Hyviä taimen- ja lohipaikkoja ovat ainakin Kuisaaren pohjoisenpuoleiset alueet ja Lautaniemen (länsiranta) edusta.

Vuohijärvessä esiintyy suurikokoiseksi kasvavaa järvisiikaa, planktonsiikaa ja pienikokoista karisiikaa. Vapavälineillä siikoja kalastetaan hitaasti soutaen pieniä perhoja tai vaappuja (mm. seniorit 3 cm) vetäen. Vetovavat ovat notkeita ja siimat ohuita (n. 0,20 mm) herkkäsuisen siian koukussa pysymiseksi. Parhaat saaliit saadaan juhannuksen aikaan.

YHTEISLUPA-ALUEET

1. Vuohijärven viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Sami Heiskanen p. 040-5960949

Alue: Vuohijärven suurimmat selkävedet. Pinta-ala n. 3600 ha. Kymenlaakson kenties kalaisin järvi. Järven suureksi kasvavaa siikaa on istutettu myös alueen muihin vesistöihin. Lisäksi kirkasvetisessä ja syvässä järvessä on runsaasti taimenta ja järvilohta.

Saaliskalat: Taimen, järvilohi, siika

Istutukset: Järvilohi, taimen, harjus, kuha

Lupahinnat: 80 euroa vuosi, 30 euroa viikko, 15 euroa vrk (vaparajoitus 10 kpl, lupa venekohtainen), kilpailuluvat 10 euroa 2 päivää ja 5 euroa 1 päivä.
Saaliskiintiö: 2 lohikalan päiväkiintiö/ lupa

Luvat: Kalanet Oy, Orilammen lomakeskus p. (05) 389 881, www.kalakortti.com
Luvat pankkisiirrolla: voidaan maksaa tilille
FI10 5752 5040 0121 95 OKOYFIHH

Muuta: Viehekalastus on nyt sallittua koko alueella mukaanlukien ranta-alueet!

Veneluiskat: Orilammen lomakeskus, Mämmilampi, Vuohijärven kylän ranta

 

2. Karijärven viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Simo Kiviniemi p. 050-3843028

Alue: 1100 ha. Karijärvi kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta pieniä alueita Lammassaaren länsipuolelta ja järven luoteislaidalla sijaitseva lahti rantavesistöineen.

Saaliskalat: Järvilohi, taimen, siika

Istutukset: Järvilohi, taimen, kuha, harjus
Rajoitukset: 2 lohikalaa / lupavuorokausi

Lupahinnat: 50 euroa vuosi, 25 euroa viikko, 10 euroa /vrk lupa venekohtainen, (6 vapaa/vene)

Luvat: Hotelli Aurantola p. (05) 386164, Urheilu Jokinen p.(05) 3289101, Pankkisiirto  FI66 5751 1020 0052 19 OKOYFIHH  suoraan tilille

Veneenlaskupaikka: Hotelli Aurantolan rannassa

 

3. Niska-Suolajärven viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Tapani Mikkola 041-5438852

Alue: Järvien pinta-ala on n. 1300 ha. Lupa-alue käsittää Niskajärven ja suurimman osan Suolajärveä (ei kaakkoisinta osaa). Alueen rajana pohjoisessa on Vesalanjoki, lännessä Hangantaipale ja Sulansalmi, etelässä Säynätnuoransalmi ja idässä Oravasalmi.

Saaliskalat: Järvilohi, taimen

Istutukset: Järvilohi, taimen, kuha, harjus

Suositus: 2 lohikalaa/vrk,  järvilohen alamitta 60 cm

Lupahinnat: 30 euroa vuosi, 10 euroa viikko, 5 euroa vrk (4 vapaa/vene)

Luvat:  KRM E. Paavolainen Ky p. (05) 7522700, Ketomökit p. 0400-960695, Lampila Golf p. 0400-750195, Werlan Kyläkauppa p. 0400-906946, Tiemi Oy p. 041-5438852, Urheilu Jokinen p. 05-3289101, Nordic Sports Oy Kouvola p. (05) 8848400, pankkisiirto KSOP 575202-414521 suoraan tilille

Muuta: Uistelu kielletty 100 m lähempänä asuttua rantaa. Harjuslauta ja pitkäpetteri kielletty


 

4. Pyhäjärven viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Matti Järvinen 0400-552 506

Alue: Lupa-alueena koko Pyhäjärvi n. 4000 ha rajoittuen Hiidensaarensalmeen ja jokisuihin. Järven vesi on hivenen humuksen värjäämää, mutta puhdasta. Kartta

Saaliskalat: Taimen, kuha, siika

Istutukset: Taimen, kuha, järvilohi, siika
Suositus: 2 lohikalaa/ vrk

Lupahinnat: 35 euroa vuosi, 12 euroa viikko, 7 euroa vrk (ei vaparajoitusta). Kilpailulupa 6 euroa/ venekunta/ kilpailupäivä.

Luvat:   Kausalan Urheilu ja Koneliike p. (05) 326 1085, KRM E. Paavolainen Ky (05)335627 , lupat voi maksaa myös suoraan tilille FI75 5750 7740 0332 83 OKOYFIHH

Veneenlaskupaikat: Sahanniemi (järven pohjoisrannalla), Kimolan kauppa ja Lintukymi sillan vieressä.
 
Vuosi 2017: Vaparajoitus on poistunut, lupahinnat pysyvät ennallaan, vieraskortti poistuu!

 

5. Iitin viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Matti Järvinen 0400-552 506

Alue: Vesistön koko on n. 3600 ha ja se ulottuu Mankalan voimalaitoksesta Hiidensaarensalmeen. Lupaan kuuluu myös Urajärvi

Saaliskalat: Taimen, kuha, harjus, järvilohi

Istutukset: Taimen, kuha, järvilohi, siika

Lupahinnat: 40 euroa vuosi, 15 euroa viikko (ei vaparajoitusta). Kilpailulupa 6 euroa/ venekunta/ vrk. Iittiläinen matkailuyritys voi lunastaa vuosilupia 100 € hintaan (sisältää normaalin vuosiluvan ja vaparajoituksen poiston) ja antaa ne asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden käyttöön.  , Kartta

Luvat: Kausalan Urheilu ja Koneliike p. (05) 326 1085, Neste Matkakeidas Kausala p. (05) 326 0448, Luvat voi maksaa myös suoraan viehealueen tilille: FI06 5069 0120 0164 87 , tosite maksusta käy luvasta, joka tarvittaessa tulee esittää kalastuksen valvojille.

Veneenlaskupaikat: Mankalan uittolaituri, Kausalan venevalkama, Urajärven Kupparinoja (matala)

Vuosi 2017: Vaparajoitus on poistunut, lupahinnat pysyvät ennallaan, vieraskortti poistuu!


6.Valkealan-Utin viehekalastusalue (alueen kartta)

Yhteyshenkilö: Veli-Matti Vilko p. 040-511 3307

Alue: Kartan mukaan lupa-aluetta useissa järvissä mm. Haukkajärvi, Karhulanjärvi, Lappalanjärvi, Rapojärvi ja Tarhajärvi. Kalavettä yhteensä 1674 ha. Alueelta saatu mm. yli 7 kg:n järvilohi.

Saaliskalat: Järvilohi, taimen, kuha

Istutukset: Järvilohi, taimen, kuha

Lupahinnat: 40 euroa vuosi/ 4 vapaa, . Lupa maksetaan suoraan tilille  FI84 5750 0120 1020 91 OKOYFIHH (Saaja Karhulankylän osakaskunta, tietokenttään Valkealan-Utin viehelupa).

Veneenlaskupaikka: Kunnan laituri Lappalassa, Haukkajärvellä Karhulan kylän yhteinen ranta.