KYMENLAAKSON KOSKIKALASTUS KOHTEET

Tule tekemään unelmastasi totta.

 Tarjoamme loistavat puitteet hienolle harrastukselle. 

Pohjois-Kymenlaakson kosket

7.   Voikosken-Kymen urheilukalastusalue

8.   Myllyjoen perhokalastusalue

9.   Isokäyrän viehekalastusalue

10. Sonnanjoenperhokalastusalue

11. Puolakankosken virtakalastusalue

12. Kymijoen Kuusankosken viehekalastusalue

13. Kymijoen Kuusankosken vapakalastusalue

14. Jyräänkosken-Jokelan vapakalastusalue

15. Kyykosken viehekalastusalue

 

 

 

Kymijoen alaosan kosket


Kymijoen alaosan kosket

16.    Keski-Kymen erityiskalastusalue

17.    Kymijoen Kultaan- ja Pernoonkosket

18 A. Länsihaara

18 B. Läntinen viehekalastusalue

19.    Ahvenkosken viehekalastusalue

20.    Kotkan Kymijoen vapakalastusalueet

  21.   Summajoen viehealue

     

 

Pohjois-Kymenlaakson kosket  

Pohjois-Kymenlaaksossa on useita hyviä koskikalastuskohteita, esimerkiksi Puolakankoski, Sonnanjoki, Jyräänkoski, Kyykoski ja Kymijoen Isokäyrä. Tavoitelluimmat saaliskalat ovat taimen, harjus, järvilohi ja siika.

Kalastus alkaa keväällä, kun sumukorennot ryömivät hangen päällä. (Talvinen Ylä-Kymi)  Tällöin kannattaa vielä kohmeiselle kalalle tarjota nymfiä, joka toimii aina kesäkuulle asti. Kesäkuun alkupuolella pikkukalojen noustessa koskeen voi hyvin tarjota kimaltelevaa kalajäljitelmää eli tinseliä. Pintaperhoa kannattaa heittää erityisesti vesiperhosten parveiluaikaan kosken tyyniin kohtiin eli "peileihin".

Pintaperholla kalastaminen tapahtuu yleensä vapaasti uittamalla tai kevyesti perhoa viistättäen perhon mallista riippuen (mm. Skater). Mikäli kaloja ei koskella näy, ne ovat hieman syvemmällä ja niitä voi yrittää lyijyhaulilla painotetulla perukkeella toukkajäljitelmän (larva) kanssa. Iltaisin kalat tavoittelevat pintaan kuoriutumaan nousevia hyönteiskoteloita eli pupia, ja silloin niille kannattaa tarjota näitä jäljitteleviä perhoja. Yöllä kalaa saadaan mm. kalaa jäljittelevillä streamereillä. (Katso ottiperhot Pohjois-Kymen koskitaimenille)

Kymenlaakson kosket ovat taimenille kauttakulkukoskia, joten kalaa ei aina ole saatavilla. Lisäksi kristallinkirkas vesi sekä ajoittain hankalat valaistusolosuhteet vaikeuttavat kalastusta. Kahlaamista pyritään välttämään kuturauhoituksen jälkeen sekä keväällä ennen poikasten kuoriutumista.

 

7. Voikosken-Kymen urheilukalastusalue

Yhteyshenkilö: Pekka Teljamo p.  0400-553371

Alue: Kalastusalue on kooltaan 115 ha ja se alkaa n. 300 metriä maantiesillan alapuolelta Verkkoniemen kohdalta ja jatkuu alaspäin Torviniemi-Kokkosaari tasolle. Yläosiltaan vesistö on virtamaista, suhteellisen leveää ja syvää vettä. Lupa-alueen alaosassa virtaus laantuu. Voikoski laskee Vuohijärveen.

Kuturauhoitus: 1.9-30.11 vapakalastuksen osalta

Saaliskalat: Taimen, järvilohi, siika, harjus

Istutukset: Järvilohi, siika, taimen

Lupahinnat: 35 euroa/vuosi, 7 euroa/vrk (enintään 3 vapaa)

Luvat:  Jouko Mäkelä p. 0400-482232, Toivo Hietavirta Voikoski p. (015) 686 674, Orilammen maja p. (05)389881

Veneenlaskupaikka: Mämmilämpi

 

8. Myllyjoen perhokalastusalue

Yhteyshenkilö: Kari Suni p. 0400-259 004

Alue: Lupa-alueeseen kuuluu useita virtapaikkoja Karijärven ja Niskajärven välillä. Kosket ovat kirkasvetisiä, pienimuotoisia ja vaikeasti kalastettavia. Kahlaaminen on kielletty ja muutenkin alueella tulee liikkua varoen sillä luonto on herkkää kulumiselle. Joen pohja on pääosiltaan hienojyväistä hiekkaa ja kalat lymyilevät suurimman osan ajastaan syvemmissä poteroissa.

Kuturauhoitus: 1.9-30.11

Kalastajakiintiö: 5 kalastajaa kerrallaan

Saaliskalat: Taimen, järvilohi

Saalisrajoitus: 2 taimenta/ vrk

Istutukset: Taimen, järvilohi (pienpoikasia)

Lupahinnat: 25 euroa vuosi, 6 euroa vrk

Luvat: Jaalan Hartolan kyläkauppa p. 040-5754255, Nordic Sports Oy Kouvola p. (05) 884 8400

Muuta: Vain perinteinen perhokalastus sallittu. Kahlaaminen kielletty.

 

9. Isokäyrän viehekalastusalue

Yhteyshenkilö: Sauli Virtanen p. 0400-190 041

Alue: Yhteensä 6 km pitkä. Alueen 3,2 km:n pituinen yläosa on voimakkaammin virtaavaa ja osittain ruopattua entistä koskea (4-5 m syvää) ja se on tarkoitettu vapakalastus- ja soutu-uistelualueeksi. Leveämmässä ja syvemmässä (jopa 12 m) 2,8 km:n alaosassa uistelu on luvallista myös moottorilla. Virran rannat ovat varsin jyrkät ja metsäiset joten rannalta kalastaminen on vaikeaa, siksi kalastus tapahtuu yleisimmin veneestä käsin erilaisia pieniä vaappuja vetäen. Alueella on vähän asutusta joten luonnon rauhasta voi nauttia monin paikoin suhteellisen rauhassa. Joen leveys on kapeimmillaan n. 50 m, mutta yleisesti ottaen se on huomattavasti leveämpi.

Kuturauhoitus: 1.9-30.11

Saaliskalat: Taimen, kirjolohi, harjus, kuha.

Istutukset: Taimen ja kirjolohi (3-4 v.), kuha, harjus, toutain

Suositus: Kiintiö enintään 3 kpl lohikalaa/vrk

Lupahinnat: 80 euroa /vuosi, 30 euroa  /viikko, 20 euroa/2 vrk. Alle 16-v vanhempien kanssa ilman lupaa.

Luvat: Neste Matkakeidas Kausala p. 05-326 0448, Urheilu ja koneliike Kausala p. (05) 326 1085, Virpi Yli-Kaitala p. (05) 326 55 04

Muuta: Ei erityistä veneenlaskupaikkaa eikä nuotiopaikkaa.


10. Sonnanjoen perhokalastusalue

Yhteyshenkilö: Pertti Virtanen, p. 0400-756190

Alue: Useampia koskialueita, joissa paikallisia kalastuskieltoja. Vesi on kirkasta ja varsinkin loppukesällä jokea vaivaa lievä veden puute. Yläosien Jukakoski ja Kantokoski ovat lyhyitä ja varsin pienimuotoisia. Myllykoski, Seppälänkoski ja Tuomaankoski kuuluvat samaan pitempään koskiketjuun.

Kuturauhoitus: 1.9-30.11

Saaliskalat: Taimen, harjus

Istutukset: Taimen, harjus, järvilohi. Kalat istutetaan pienpoikasina 1-2 vuotiaina

 Alamitat ja saalisrajoitus:  Taimen (rasvaeväleikattu) 50 cm (taimen rasvaevällinen on kokonaan rauhoitettu) ja järvilohi 60 cm 2 kpl/ vrk, harjus 35 cm

Lupahinnat: 80 euroa/ vuosi, 40 euroa/ viikko, 18 euroa/ vrk. 10-18-vuotiaat ja osakkaat puoleen hintaan. Alle 10-v. vanhempien mukana ilmaiseksi

Luvat: KRM E. Paavolainen ky p. (05)7522700, Ketomökit p. 0400-960 695, Lampila Golf  p. 0400-750195   ja Tiemi Oy p. 041-5438852.   Tai maksu Jaalan-Palojärven osakaskunnan tilille: FI08 5751 1040 0006 79 OKOYFIHH .

Muuta: Vain perinteinen perhokalastus sallittu. Kahluukieltosuositus keväällä sekä kuturauhoituksen jälkeen. Tulenteko Myllykosken niskalla grillikatoksessa
Kartta: Myllykoski
Kantokoski
Jukakoski

 

11. Puolakankosken virtakalastusalue (Vieheitä ultra light kalastukseen)

Yhteyshenkilö: Heikki Tommola p.  044-5558928

Alue: Koskialue padosta alaspäin n. 200 metriä. Siitä alaspäin alkaa venekalastusalue aina Torasjoen suuhun asti ja padosta ylöspäin Kamposeen asti. Koskialueella soutukalastus on kielletty. Puolakankoski on leveähkö ja syvä koski. Alueella toimivat pienet ärsykeväriset vaaput (n. 5 cm), jigit ja liitsit. Aluetta kunnostettiin vuonna 2000, joten kalapaikat muotoutuvat seuraavien vuosien kuluessa.

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Kirjolohi, Taimen, harjus, siika, järvilohi

Istutukset: Kirjolohi, taimen,  järvilohi ja harjus

Alamitat: Taimen (rasvaeväleikattu) 50 cm,     Taimen rasvaevällinen on kokonaan rauhoitettu , järvilohi 60 cm, harjus 35 cm
Saalisrajoitus: 2 kirjolohta tai taimenta/ vrk

Lupahinnat: 60 euroa/ vuosi, 40 euroa/ viikko, 18 euroa/ vrk. 10-18-vuotiaat puoleen hintaan, ja alle 10 v. vanhempien mukana ilmaiseksi

Luvat: KRM E. Paavolainen ky p. (05)7522700, Ketomökit p. 0400-960 695, Lampila Golf  p. 0400-750195 , Heikki Tommola p. 044-5558928 ja Tiemi Oy p. 041-5438852. Tai maksu tilille FI02 5751 1040 0140 76 OKOYFIHH
.

Muuta: Tulentekopaikkoja 2 kpl, heittolaitureita padon yläpuolisella alueella

Veneenlaskupaikka: Padon alapuoli, itäranta. Veneenvetokannas padon ohittamiseksi länsipuolella
Kartta: Puolakankoski

 

12 Kymijoen Kuusankosken viehekalastusalue

Yhteyshenkilöt: Tuula Vainikka p. 0204 15 2294, Matti Korjala p. 0204 415 8101

Alue: Voikkaan voimalaitospadon yläpuolinen vesialue Hovinsaaren pohjoiskärkeen asti (Valkealan kunnanraja).

Kuturauhoitus: 1.9.-30.11.

Saaliskalat: Taimen, kuha

Lupahinnat: 17 euroa/ vuosi

Luvat: Tuula Vainikka p. 0204 15 2294 (Kymipaper Oy keskuskonttori, Kuusankoski)

 

13. Kymijoen Kuusankosken vapakalastusalue

Yhteyshenkilö ja kilpailuluvat: Pekka Borg p. 040-7670848

Alue: 15 km Kymijoen jokialuetta. Keltin voimalaitospadosta ylöspäin Voikkaan voimalaitospatoon asti. Tarkista kalastuskieltoalueet.

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Taimen, harjus, kirjolohi, kuha, toutain, hauki

Istutukset: Toutain, kuha, taimen, kirjolohi, siika

Lupahinnat: ulkopuoliset 40 euroa/ kausi, 15 euroa/ viikko, 5 euroa / päivä, alle 18-vuotiaat ei maksua

Luvat: Suoraan tilille FI20 5750 7720 0035 79 OKOYFIHH  tai  Kuusaan Erä p. 040-5732888 , Kahvio Mokka 05-3881080

Veneenlaskupaikat: Sääksniemi Maitolahti, Pessankoski ja alapuolinen alue Lauttaranta
Lisäinfoa: Taimenen alamitta 50 cm (rasvaeväleikattu), kuha 45 cm ja harjuksen alamitta 40 cm, (Huom! kahden lohikalan  ja kahden kuhan
kiintiö / lupavuorokausi) Kartta

Tiedote

 

14. Jyräänkosken-Jokelan vapakalastusalue

Yhteyshenkilö: Pertti Kupias p. (05)3811044

Alue: Käyrälammen ylä- ja alapuolella olevat koskikohteet kuuluvat samaan lupaan. Kosket ovat n. 5-15 m leveitä.

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11.

Saaliskalat: Taimen, harjus

Istutukset: Harjus, taimen

Lupahinnat: 30 euroa/ vuosi, 8 euroa/ vrk, alle 18-v 1/2 hintaan.

Luvat: Käyrälammen leirintäalue p. (05) 321 1226, Ravintola Lohikukko p. (05) 3633336, Paaskosken ulkoilumaja p. 0400-252814

Muuta: Käyrälammella saa onkia mato-ongella. Autojen pysäköintipaikka Myllykosken rannalla. Lupavalvonnan suorittaa Pohjois-Kymen Perhokalastajat.
Lisäinfoa:  Kartat

Säännöt


15. Kyykosken viehekalastusalue   www.kyykoski.com
Yhteyshenkilöt:  Markku Hovi 040-579 03 87, Kai Siekkeli p. 040-562 4934, Markku Mankki 040-544 4904
Alue: Käsittää Väliväylän reitin noin seitsemän kilometrin matkalta Kannuskosken Ruokokoskelta  Pyötsiälän Taikinakoskelle. Koski- ja virta-alueet ovat Ruokokosken padon ylä- ja alapuolinen alue, siitä noin 4 kilometriä alavirtaan on Kyykosken alue, johon kuuluu useita pieniä koskia n. kahdensadan metrin välein. Kosket ovat Niskakoski, Kyykoski, Saunakoski, Sulkukoski (Sulunkoski), sekä kilometrin välein Koivukoski ja Taikinakoski. Lupa-alueeseen kuuluu myös välille jäävät järvi ja suvantoalueet, joissa myös mato-onginta on mahdollista.
Kuturauhoitus: 1.10 - 30.11. (Ely-Keskuksen päätös)
Saaliskalat: Taimen, harjus, toutain, kuha, hauki ja ahven

Alamitat: Järvitaimen rasvaevätön (istukas) 40 cm (ELY-Keskuksen poikkeuslupa) , harjus 35 cm. Rasvaevällinen järvitaimen on täysin rauhoitettu ja on  laskettava välittömästi vahingoittumattomana takaisin veteen

Saalisrajoitus: 2 taimenta/ vrk

Istutukset:         Rasvaevätön taimen (pyyntikokoinen), osakaskunnat: kuha ja siika.

Lupahinnat:     60 euroa/vuosi, 50 euroa/kk, 30 euroa/ viikko, 17 euroa/ vrk. Vuosilupa on voimassa ko. kalenterivuoden loppuun.  Alle 18-vuotiaat ja osakkaat  45 euroa/vuosi,  35 euroa/kk, 25 Euroa/viikko, 12 euroa/ vrk.     

Lupien myyntiKSO, Kannuskoski p. (05) 332 781, Väliväylän etappi p. 050-540 4438, Vääntäjän tila p. 040-723 1094, Tirva-Moto (Ritoil), Kai Siekkeli p. 040-562 4934.  Luvan voi myös etukäteen maksaa pankkiin tilille FI53 1579 3000 1183 00 NDEAFIHH, Kyykosken viehekalastusalue. Maksun viestiosassa on mainittava luvan haltija ja luvan voimassaoloaika.. Tosite maksusta tulee olla mukana kalastettaessa.

Veneenlaskupaikat: Taikinakoskella ja Sulkukoskella (soutuveneet)

Muuta:  Kyykosken alue on lähes asumatonta erämaista koskialuetta. Autojen pysäköintipaikat ovat Sulkukoskella, missä on myös laavu, nuotio- ja savustuspaikka, sekä alueen ilmoitustaulu. Kyykoskella on kota, nuotiopaikka ja vesistön ylittävä silta. Taikinakoskelta löytyy keittokatos ja vesistön ylittävä toinen silta. Niskakoskella sijaitsee kanootti- ja venelaituri. Kyykosken alueella  kulkemista helpottaa kosteikot ylittävät pitkospuut ja polkuverkosto. Jokainen huolentii itse jätteensä pois alueelta.

 

Kymijoen alaosan kosket 

Kymijoen alaosassa on useita upeita koskikalastuskohteita, esimerkiksi Susikoski, Kultaankoski,  Pernoonkoski, Hirvivuolle-Hirvikoski ja Ahvenkoski( Ahvenkoskelle sopivia välineitä, mainitaan kohdassa Kotkan vapakalastusalue). Tavoitelluimmat saaliskalat ovat harjus, taimen, lohi, toutain ja kirjolohi. Harjuksia saadaan useinmiten yhden tai useamman perhon litkallla, joissa käytetään harmaan ja rusekan sävyisiä uppoperhoja, jotka jäljittelevät hyönteisten kehitysasteita (larvat, pupat ja nymfit). Uistinkalastajien kannattaa tarjota aivan pienimpiä vaappuja, uistimia ja lippoja. Parhaiten harjusta saa tihkuisessa syyssäässä. Lohet nousevat (vesitilanteen mukaan) Kotkan Koivukosken voimalaitoksen ohi ja niitä saadaan syksyisin jonkin verran myös yläpuolisilta koskilta. Kalastus tapahtuu vaappuja hiljakseen soutaen. (Huom! Muista lohen alamitta 60 cm ja lohen sekä taimenen kuturauhoitus 11.9-15.11).

16. Keski-Kymen Erityiskalastusalue

Yhteyshenkilö: Heimo Einola, p. 0400 765103

Alue: Inkeroisten Ankkapurhan alapuolelta aina Pyhtään Tammijärvelle asti sijoittuva n. 40 km mittainen erityiskalastuslupa-alue Kymijoessa

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Taimen, harjus, kirjolohi, lohi, toutain

Istutukset: Taimen, kirjolohi, lohi

Lupahinnat: 15 euroa/ vrk, 30 euroa viikko ja 80 euroa vuosi

Luvat: Susikosken kauppakahvio (www.susikoski.fi) sillan vieressä Huruksela p. (05) 367 5131 avoinna klo 9:00 -22:00,  , Grillinksa, Sakuntie 2, 46900 Inkeroinen, p. 050 3051166, avoinna 10:00 - 24:00. Neste Anjala, Elimäentie 14, 46910 Anjala, p. 0207181691, avoinna ark. 06:00 - 19:00, la 08:00 - 16:00 (www.anjalankoskenlinja.fi). Mari´s Coffee Oy, Elimäentie 54, 46910 Anjala, p. (05) 3171010, avoinna ma - to 08:30 - 22:00, pe 08:30 - 24:00 (www.mariscoffee.fi). Kalastuspiste, Korkeakoski, ABC-Majakka Pyhtää ja Hirvikosken kauppa. Myös majoituskohteet Kymen Mökit ja Aholan lomalaidun myyvät lupia omille asiakkailleen.

Muuta: Omaa venettä saa käyttää (muista rannanomistajan lupa!). Alueella myös vene- ja mökkivuokrausta!
Kalastusalueen säännöt ja -kartta nähtävissä kotisivuilla www.keski-kymenerityiskalastusalue.fi. Saalisilmoitus kotisivujen kautta.
Lisätietoja: Keski-Kymen erityiskalastusalueesta kotisivut

 

17. Kymijoen Kultaan- ja Pernoonkosket
Yhteyshenkilö: Niko Lehtola, Fishventures p. 050-3548595

Alue: Kosket sijaitsevat Kymijoen itä- ja länsihaaran yhtymäkohdan yläpuolella. Vesimäärä alueilla vaihtelee Päijänteen säännöstelyn mukaan ja kalat oleilevat suurimman osan kalastuskaudesta voimakasvirtaisissa koskipaikoissa. Kosket ovat leveitä, useita satoja metrejä pitkä ja monihaarainen, joten veneen käyttö on usein perusteltua.

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Taimen, harjus, toutain, lohi

Istutukset: Harjus, lohen ja meritaimenen poikasistutuksia.

Lupahinnat: Sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Niko Lehtola, Fishventures p. 050-3548595, www.fishventures.fi

 

18 A. Kymijoen länsihaara, Hirvikosken alapuoli ja Tallusjoki

Yhteyshenkilöt: Vastilan osakaskunta, Harri Koskinen p. 040-5888582, Hirvikosken osakaskunta Ossi Yrjölä p. (05) 353 8126; Pentti Kirjola p. (05) 353 8222

Alue: Virtamaista kalastusaluetta,  Hirvikosken alapuolelle ja Tallusjoelle myy lupia Pentti Kirjola. Tallusjoella saa kalastaa myös läänikohtaisella viehekalastusluvalla.

Kuturauhoitus: 1.9.- 30.11.

Saaliskalat: Kuha, taimen, kirjolohi, harjus, toutain, hauki

Istutukset: Harjus, kirjolohi, kuha

Lupahinnat: 10 euroa/ vuosi, myös lyhyempiä lupia

Luvat: Vastilan luvat Heikki Kaivola p. 0500-957 204, Rauni Koskinen p. (05) 353 8115, p. Pentti Kirjola, Vastila p. (05) 353 8222

Muuta: Veneluiska n. 200 m. Hirvikosken sillan alapuolella vanhassa lossirannassa. Oman veneen käyttö sallittu.

 

18 B. Kymijoen läntisen haaran viehekalastusalue

Alue: 20 km Kymijoen länsihaaran rantaviivaa Savukoski-Ruukki-Körtönsaari-Riitinginsuo. (Heittokalastusta rannalta Ruotsinpyhtään ja Pyhtään rajalla).

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11.

Saaliskalat: Hauki, harjus, taimen, kuha, kirjolohi

Istutukset: Harjus, kirjolohi

Lupahinnat: 16,80 euroa/ , myös lyhyempiä lupia myydään

Luvat: Ruotsinpyhtään ruukkialueen pajakahvila p. (019) 618 474 avoinna ma-pe klo 8-16, Kulmakahvila p. (019) 618 217 avoinna päivittäin klo 7-21

 
 

19. Ahvenkosken viehekalastusalue 

Yhteyshenkilö: Raimo Mulli (019) 618 235 (t)

Alue: Lupa-alue alkaa padon alapuolella sijaitsevasta maantiesillasta ja jatkuu merenlahdelle asti. Ranta on pengerretty jyrkästi kivillä. Yleisin kalastusmuoto on spinnfluga-kalastus. Myös veneestä kalastaminen on sallittua.

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Lohi, taimen, siika, kuha, kirjolohi

Istutukset: Lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia, vaellussiika

Lupahinnat: 50 euroa/ vuosi, 10 euroa/ viikko, 6 euroa/ vrk, lisäksi venevuokrausta Alman kahvikioskilta

Luvat: Alman Kahvikioski p. (05) 353 3381 avoinna 1.4-31.10 (kalapaikan vieressä)

Veneenlaskupaikka: Vanhan jokiuoman länsirannalla (Marinkylän risteyksestä n. 300 m.)

Muuta: Venevuokrausta Alman kahvikioskilta

 

20. Kotkan vapakalastusalueet

Kotkan vapakalastusalueisiin kuuluu Korkeakoskenhaara (Korkeakoski) ja Langinkoskenhaara (Langinkoski, Tattarinkoski, Kokonkoski, Hinttulankoski, Siikakoski, Ruhavuolle). Kymijoen läntinen haara laskee vetensä Pyhtään Ahvenkosken kautta. Näistä paikoista parhaiten kalaa saadaan heti Korkeakoskenhaaran voimalaitospadon alla sijaitsevalta heittolaiturilta. Saaliskaloina ovat lohi, taimen, siika ja kirjolohi. Vuonna 2000 laiturilta saatiin n. 5000 kg lohta, 1200 kg taimenta ja 1500 kg siikaa. Suurimmat lohet painoivat yli 17 kg (keskipaino 6 kg) ja taimenet 8 kg (keskipaino 3 kg).

Korkeakosken heittolaiturilla ja Pyhtään Ahvenkoskella  kalastus tapahtuu pääsääntöisesti ns. spinnfluga menetelmällä. Tällöin käytetään järeää 10-12 jalan vapaa (yli 3 m.) ja suurta haspeli- tai hyrräkelaa. Spinnfuga kalastus on nykyään kiellettyä Siikakoskella!

Suosituimmat putkiperhojen värit lienevät musta yhdistettynä vihreällä, violetillä, keltaisella ja punaisella. Pimeässä kalastettaessa käytetään myös fosforiperhoja, jotka kiiluvat hetken taskulampun valon osuttua niihin. Putkiperhojen lisäksi käytetään isokokoisia ja painavia lusikkauistimia, mm. Salamandereita sekä Kopsua. Näillä saadaan erityisesti jokeen juuri nousseita meritaimenia, mutta myös lohia.

Korkeakoskella, Siikakoskella ja Ahvenkoskella on myös soutu-uisteluun tarkoitettuja alueita (Korkeakosken venealue, Siikakosken venealue ja Tattarinkosken venealue). Näillä kalastetaan vetämällä pienehköjä 5-10 cm:n vaappuja. Siima painotetaan lyijypainolla (10-40 g) vavanmitan päässä vaapusta, jotta viehe kulkisi mahdollisimman lähellä pohjaa. Painosta on apua myös virrassa kulkevia roskia ajatellen: Painon pyytäessä siimaa pitkin kulkevat roskat itse vaappu säilyy puhtaana ja pyytävänä pitemmän aikaa. Vaapuista voi mainita mm. ROKit, Mankalan vieheet, Rapalan Shad Rapit, Emmat yms. ruskean, mustan ja punaisen eri väriyhdistelminä.

Langinkoskella ja Siikakosken Ruhavuolteella kalastetaan perholla. Isot kahden käden vavat ja uppoavat siimat ovat täällä arvossaan. Parhaat perhojen väriyhdistelmät ovat musta-keltaiset ja musta-punaiset, mutta myös kirkkaat ärsykeperhot tuottavat hyvin saalista.

Paras lohestuskausi alkaa Korkeakoskella heinäkuun alussa ja jatkuu pitkälle syksyyn. Langinkoskenhaarassa paras kalastusaika alkaa noin kuukautta myöhemmin. Meritaimenia saadaan parhaiten Langinkoskelta keväällä huhtikuusta alkaen. Myös loka-marraskuu on otollista meritaimenen kalastusaikaa molemmissa jokihaaroissa. Siikaa saadaan syyskuun loppupuolelta joulukuulle asti. Huippu ajoittuu lokakuun loppuun. Itse kalastus tapahtuu matosyötillä varustetulla pohjaongella tai putkiperholla.

Kotkan vapakalastusalueen saaliita, sääntöjä yms. voi seurata netissä sivuilla www.lohikeskuskotka.fi/

Kotkan vapakalastusalueet

Korkeakosken heittolaituri 

Alue: Kalastusalue käsittää n. 300 metriä pitkän heittolaiturin, joka sijaitsee heti Korkeakosken voimalaitoksen alapuolella. Ns. spinn-fluga kalastus on yleisimmin käytetty pyyntimuoto. Kymijoki on tällä kohdalla 20-100 m leveä ja syvä.
Alamitat:
Alamitat ovat: lohi ja taimen 60 cm, harjus ja kuha 40 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu.
Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11 taimen, lohi ja siika (jollei ole voimassaolevaa ELY-keskuksen poikeamislupaa)

Lupahinnat:

Ajalla 15.6. – 1.9.

Ajalla 1.9. – 14.6. ( ELY-keskuksen POIKKEUSLUVALLA)

Kalastuslupahinnat sisältävät arvonlisäveron.

Heittolaiturin tapahtumista ilmoitetaan erikseen internetissä osoitteessa www.lohikeskuskotka.fi / kilpailut ja tapahtumat.Korkeakosken venekalastusalue
Alue: Korkeakoskenhaaran soutualue kattaa koko jokiosuuden Kunnarinkiven alapuolelta merelle asti.

Muuta: Alueelle mahtuu rajoitettu määrä kalastajia, joten ainakin loppukesästä ja alkusyksyllä kalastusluvat kannattaa varata hyvissä ajoin. Tarkista alueen muut kiellot, säännöt ja rajoitukset Korkeakosken Kalastuskievarista tai internetistä www.lohikeskuskotka.fi/
Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11 (jollei ole ELY-keskuksen poikkeamislupaa)
Alamitat:
Alamitat ovat: lohi ja taimen 60 cm, harjus ja kuha 40 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu!

Luvat: Alueelle myydään 35 venekohtaista vuosilupaa seuraavin ehdoin:
200 € sisältää venepaikan ja kalastusluvan kaikille veneessäolijoille.
100 € pelkkä venepaikka, kalastajilla on oltava voimassaoleva Siikakosken kalastuslupa.
Varauslistaa hoitaa: Niko Lehtola, puh. 040-3110334
Vuokraveneet yht. 8 kpl
Veneet vuokraa Kymi Fishing (5 kpl) puh. 05-2266050
Kalastuspiste Kotka (3 kpl) puh. 05-281288
Vuokraveneellä kalastavalla tulee olla voimassaoleva Siikakosken kalastuslupa
Säännöt Lohikeskuksen sivuilta

 

 

Langinkoskenhaara

RUHAVUOLLE

Ruhavuolteen perhokalastusalue sijaitsee Siikakosken yläpuolella. Alueen yläosassa on heittolaituri. Alueella on kova kalastuspaine, ja vuoroaan voi joutua ajoitain odottamaan. Kalastus on kielletty Ruhalla, kuten muillakin Siikakosken alueen paikoilla, lokakuun alusta helmikuun loppuun.Alamitat: Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 40 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu!
Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11 (Jollei ole ELY-keskuksen  poikkeamislupaa)

Lupahinnat:

(Ruhavuolle, Siikakoski, Kokonkoski, Hinttulankoski, Korkeakosken venealue)

Kiintiöimätön kalastusalue vapakalastajille. Luvat: Korkeakosken Kalastuskievari 05-281 495, Kalastuspiste Kotka 05-281 288, Kymi Fishing Shop 05-2266050, Huoltoasema Risto Rämä Oy 05-2180000, hotelli Cumulus Kotka 05-269 3100.

Kalastuslupia voi ostaa myös kännykällä. Tarkemmat lupaohjeet Lohikeskuksen sivuilta.


Siikakoski 

Alue: Siikakoski sijaitsee Langinkoskenhaarassa Ruhavuolteen alapuolella. Siikakosken alue koostuu useasta eri koskesta: Hinttulankoskesta, Kokonkoskesta ja Siikakoskesta. Kalastus tapahtuu alueen itärannalta, joka on metsäinen ja asumaton. Koskijakso on noin kilometrin mittainen.

Sallitut kalastustavat: Heittokalastus ja perhokalastust.

Alamitat: Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 40 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu!
Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11 (jollei ole ELY-keskuksen poikkeamislupaa)

Lupahinnat:

(Ruhavuolle, Siikakoski, Kokonkoski, Hinttulankoski, Korkeakosken venealue)

Kiintiöimätön kalastusalue vapakalastajille. Luvat: Korkeakosken Kalastuskievari 05-281 495, Kalastuspiste Kotka 05-281 288, Kymi Fishing Shop 05-2266050, Huoltoasema Risto Rämä Oy 05-2180000, hotelli Cumulus Kotka 05-269 3100.

Kalastuslupia voi ostaa myös kännykällä. Tarkemmat lupaohjeet Lohikeskuksen sivuilta.

 

Tattarinkosken venealue 

Alue: Kalastusalue alkaa Väkinäisten sillan alapuolelta Hinttulankosken alta jatkuen pitkälle alavirtaan, lähes Langinkosken niskalle saakka.
Alamitat: Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 40 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu!

Luvat:

(Ruhavuolle, Siikakoski, Kokonkoski, Hinttulankoski, Korkeakosken- ja Tattarinkosken venealue)

Kiintiöimätön kalastusalue vapakalastajille. Luvat:  Korkeakosken Kalastuskievari 05-281 495, Kalastuspiste Kotka 05-281 288, Kymi Fishing Shop 05-2266050, Huoltoasema Risto Rämä Oy 05-2180000, hotelli Cumulus Kotka 05-269 3100.

Kalastuslupia voi ostaa myös kännykällä. Tarkemmat lupaohjeet Lohikeskuksen sivuilta.

 

Langinkoski

Alue: Langinkoskella kalastus on sallittu vain perinteisin perhokalastusvälinein, ja kalaan pääsee kerrallaan 8 kalastajaa. Langinkoski on Metsähallituksen omistamaa luonnonsuojelualuetta, ja kalastuksen järjestelyistä koskella vastaa Metsähallitus. Esimerkiksi tulen teko on alueella kielletty, ja rasvaevällisten lohien ja taimenten ottaminen saaliiksi on kiellettyä. Alueella on voimassa oma erillinen kalastussääntö.

Sallitut kalastustavat: Perhokalastusvälineet (8 kpl kerrallaan)

Alamitat ja kiintiöt:
Vain yksi (1) harjus, rasvaeväleikattu lohi tai rasvaeväleikattu taimen vuorokaudessa. Muilla lajeilla ei kiintiötä.
Taimen 60 cm, lohi 60 cm,
harjus 40 cm, kuha 40 cm.
Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11 (jollei ole ELY-keskuksen poikkeamislupaa)
Lupahinnat:

Lupien myynti: eraluvat.fi palvelun kautta verkkokaupasta tai puhelinpalveluna

Muuta: Lupaehdot ja alueen säännöt


Langinkosken Kartta21. Summajoen viehekalastusalue

Yhteyshenkilö: Kymenlaakson kalatalouskeskus, Martti Puska p. 0208 360488

Alue: Viehekalastusalue kattaa 32 km Summajoen, Sippolanjoen, Silmunjoen, Kelkanjoen sekä Suurjärven ranta-alueita. Summajoen viehealuealkaa ylävirrasta Summajoen ylähaarasta Mölöjärvestä ja Kelkanjoen haarasta Saaramaanjärvestä. Sippolanjoen haarasta viehealue alkaa Raussinojan suusta. Silmujoen Silmukoski ja Laurinkoski kiellettyjä alueita. Viehealue loppuu alavirrassa Rasiin Summankylän osakaskunnan rajaan. Kartta

Kuturauhoitus: 1.9 - 30.11

Saaliskalat: Meritaimen, harjus, vaellussiika

Istutukset:  Harjus

Lupahinnat: 25 euroa/ vuosi, 9 euroa/ viikko, 4 euroa/ vrk. Alle 17-v. 1/2 hintaan. Alle 10 vuotiaat ilmaiseksi huoltajan luvalla

Luvat: Maksun voi myös suorittaa suoraan tilille: FI07 5750 0120 0762 20 OKOYFIHH Summajoen viehekalastuslupa. Tilisiirtolomakkeita saa myös: Saaramaan leirintäalue, p. (05) 332 503, Kymenlaakson Osuuspankki, Sippola p. (05) 366 6107, Inkeroisten Urheiluaitta Sannela p. (05) 317 1017, Kymenlaakson Kalatalouskeskus p. 0208 360 488